اجرای پروژه شبکه وایرلس با تجهیزات میکروتیک

راه اندازی وایرلس داخلی معدن مبین

راه اندازی وایرلس داخلی معدن مبین پوشش وایرلسی کل ساختمان شرکت معدن مبین در سال ۱۳۹۶   برای

راه اندازی وایرلس داخلی معدن مبین

پوشش وایرلسی کل ساختمان شرکت معدن مبین در سال ۱۳۹۶

 

برای مشاهده سایر پروژه های اجرایی شرکت ارتباطات نادین اینجا کلیک کنید