پروژه اجرای شبکه محلی وایرلس

راه اندازی شبکه وایرلس داخلی بنیاد سعدی

راه اندازی شبکه وایرلس داخلی پوشش وایرلسی کل ساختمان (آموزشی و اتاق های کنفرانس) موسسه زبان آموزی بنیاد

راه اندازی شبکه وایرلس داخلی

پوشش وایرلسی کل ساختمان (آموزشی و اتاق های کنفرانس) موسسه زبان آموزی بنیاد سعدی در خرداد ماه سال ۱۳۹۷

 

سایر پروژه های راه اندازی شبکه – نصب دوربین مداربسته – اجرای ویپ و مجازی سازی سرور و مایکروسافت