پروژه برقراری لینک های PTP و PTMP

نصب لینک وایرلس پتروشیمی لردگان

نصب لینک وایرلس لردگان طراحی و اجرای شبکه وایرلس محوطه پتروشیمی در حال تاسیس لردگان با تجهیزات میکروتیک

نصب لینک وایرلس لردگان

طراحی و اجرای شبکه وایرلس محوطه پتروشیمی در حال تاسیس لردگان با تجهیزات میکروتیک

برای مشاهده سایر پروژه ها اینجا کلیک کنید